Det bästa alternativet för dig som ska sälja virke
Wood Supply erbjuder skogsägarna en god lönsamhet
Wood Supply ingår i AssiDomän-koncernen, som är ett av Sveriges ledande skogsindustriföretag. Wood Supply ansvarar för råvaruförsörjningen till AssiDomäns svenska industrier samt till delar av Billerud- respektive Kappa-koncernen.
 
Vi har aldrig haft så mycket skog i Sverige som i dag, säger Jerk Eriksson som är virkesinköpare på Wood Supply, ett skogsföretag som tillhör den ledande AssiDomän- koncernen. Detta trots att skogen måste växa i 100 till 200 år efter en avverkning.
Wood Supply köper och avverkar virke, gärna FSC-certifierat, från privata skogsägare samt av AssiDomän Forestry, som förvaltar AssiDomäns egna marker. I försörjningsuppdraget ingår även att ombesörja, vidare transportera, virket till industrianläggningarna samt att ansvara för virkesbyten och import samt för leveranser till externa industrier.
- Målet för Wood Supply är att se till att rätt råvara kommer till rätt användare i rätt tid. Vi försörjer såväl sågverk som fiberindustrier och hanterar totalt 12 kubikmeter virke varje år, berättar Jerk.
 
Stort geografiskt område
Verksamhetsområdet  är framför allt Borlänge, Falun, Säter och norra delen av Hedemora kommun samt södra delarna av Leksand och östra delarna av Gagnef kommun.
- Det är ett perfekt geografiskt område, då jag själv är bosatt i Torsång, helt enkelt "mitt i smeten", säger Jerk.
Jerk började arbeta som virkesinköpare på AssiDomän i februari i år. Tidigare arbetade han som utsynare av specialsortiment i Dalarna och Västmanland. Han var anställd hos Rundvirke Skog AB, där han skaffade sig stor erfarenhet av diverse specialsortiment. Han har också arbetat som maskinförare och skogsvårdare åt andra skogsbolag.
Jerk vill poängtera att Wood Supply har som ambition att arbeta på ett sätt så att kunderna kan känna förtroende för den kompetens och kunskap som finns inom företaget.
- Min egen erfarenhet av olika skogsfrågor som skogsskötsel och ekonomi ska hjälpa skogsägarna till ett bra resultat inom alla skogliga områden, säger han.

Assi Domän Wood Supply

Bransch:
Bygg / Fastighet / Trä

Telefon: 0225-712064
Fax: 0225-712064

Adress:
Assi Domän Wood Supply
Box 209
77628 Hedemora

| 13 SENASTE FÖRETAGEN